Priser

Vores ydelser kan inddeles i 2 grupper. Faste ydelser og frie ydelser.

Faste ydelser

De faste ydelser som f.eks. omfatter undersøgelser, tandrensninger og alm. røntgenoptagelser prissættes af det offentlige og kan findes via følgende link:

priser på faste ydelser

Frie ydelser

De frie ydelser som f.eks. omfatter fyldninger, rodbehandlinger og lokalbedøvelser prissættes af klinikken. En opdateret prisliste findes via følgende link:

Priser på frie ydelser