Proteser

Hvad er en protese

En protese anvendes som erstatning for manglende tænder. En protese er en aftagelig løsning, som skal tages ud i forbindelse med tandbørstning.

Proteser kan inddeles i 2 typer:

Delprotese er en protese, som erstatter nogle men ikke alle tænder. Protesetænderne er oftest opsat på et metalstel. Protesen klikkes på plads i små riller, som slibes i de naturlige tænder og holdes fast ved hjælp af metalbøjler. En delprotese sidder derfor bedre fast i munden end en helprotese, og er lettere at styre. En delprotese vil eventuelt senere kunne udvides, hvis der mistes flere tænder.

Helprotese er en protese, som erstatter alle tænder i over- eller underkæben. Mange, især ældre, har haft dårlig mulighed for at bevare deres tænder, og kan derfor have brug for en protese, som erstatter alle tænder i over- eller underkæbe.

Hvis det er første gang, man skal have lavet en helprotese, kan de resterende tænder fjernes samme dag, som protesen indsættes, så man ikke skal gå tandløs i overgangsperioden. Der vil ved denne fremgangsmåde oftest være et behov for at pålægge yderligere materiale under protesen indenfor det første år, da gummen i tiden efter tandudtrækningerne vil svinde og ommodelleres.

I forbindelse med protesebehandling må påregnes, at der i den første tid vil være en vis tilvænning, ligesom der kan blive behov for små justeringer.

Langt de fleste vænner sig hurtigt til en protese og bliver glade for den.

På klinikken tilbydes behandling med delproteser. Ved behov for helproteser har vi et godt samarbejde med en dygtig klinisk tandtekniker.