Rodbehandling

Hvad er en rodbehandling?

Ved en rodbehandling fjernes tandens nerve fra pulpakammeret. Rodkanalerne og eventuelle bakterier udrenses. Prognosen for en optimalt udført rodbehandling er ca. 85 %.

For at kunne komme til pulpakammeret og rodkanalerne, må der i mange tilfælde bores et hul i tanden. Når der er skabt adgang til tandens indre, fjernes tandens nerve, og tandens indre renses for betændelsesvæv og bakterier. Dette gøres dels med nogle specielle tynde file, der glatter siderne af rodkanalen, dels med en antibakteriel væske, som rodkanalen skylles med. Når rodkanalen er renset, fyldes den med et gummirodfyldningsmateriale.

Nu er behandlingen af tandens indre overstået, og der afsluttes med en plastfyldning.

Efter 6-12 måneder kan det vurderes, om rodbehandlingen er vellykket, dvs. om tanden er infektionsfri. Dette vurderes bl.a. udfra et røntgenbillede. Hvis rodbehandlingen er vellykket, vil man i de fleste tilfælde anbefale, at der sættes en krone på for at beskytte tanden, som ofte er meget destrueret.

Stadier i rodbehandling af en tand

Bivirkninger i forbindelse med en rodbehandling

Lette smerter de første dage efter en rodbehandling er ikke usædvanligt, og vil normalt kunne klares med almindelig håndkøbsmedicin. Vedbliver smerterne eller forværres smerterne i forbindelse med tygning, skal man henvende sig på klinikken.

Alternativet til at påbegynde en rodbehandling er en tandudtrækning.