Tilskud

Det offentlige tilskud til tandbehandling er individuelt og afhænger af din risikoprofil. Du kan læse mere her om via følgende link:

Offentlig tilskud

Patienter som er modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, som modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau er desuden berettiget til tilskud til tandbehandling. Du kan læse mere her om via følgende link:

Tilskud til kontanthjælpsmodtagere m.m.

For førtidspensionister og folkepensionister, er der mulighed for at ansøge om forøget personligt tilskud til tandbehandling – Personligt tillæg og Helbredstillæg. Du kan læse mere her om via følgende link:

Personligt tilskud